Čtvrtek, 30 března, 2023
aktualne

Na STK stále podvádíme. Lžeme se na každé třetí

Podle statistik z STK by měli Slováci jezdit na těch nejlepších autech v unii. Realita je ovšem někde jinde. Úžasná čísla jsou jen zrcadlem korupčních praktik. Situace se ale zlepšuje, jak ukázaly fantomové kontroly. Fiktivní zákazníci si posvítili na provozovatele, techniky i techniku ​​STK.

Kontrola auta na STK byla ještě donedávna „formalitou“. S postupující inspekcí se však situace mění.
Ještě roku 2018 přešlo z každé stovky aut prověřovaných na STK průměrně 94 a jen šest z nich vykázalo chyby, pro které museli kontrolu opakovat. Na základě statistik to tedy vypadalo tak, že máme jeden z nejlepších vozových parků v celé Evropské unii, s auty téměř v dokonalém technickém stavu. Byli jsme na tom dokonce lépe než vyspělé automobilové země, kde kontrolami „na první“ běžně neprojel každé páté vozidlo a průměr nezpůsobilých aut se pohyboval většinou v rozpětí 20 až 27 procent. Evidentně s kontrolami na Slovensku nebylo cosi v pořádku a nepomohlo ani zavedení kamer v roce 2013. Proto roku 2018 přišlo další zpřísnění kontroly práce STK. Postarala se o něj společnost Testek, která provádí odborný dozor a ověřování STK. Její fantomoví zákazníci si posvítili na provozovatele, techniky i vybavení stanic technické kontroly.

Manipuluje se zejména s brzdami a světly
Hned v prvním roce, tedy v roce 2019, Testek zjistil závažná porušení předpisů v 76 procentech kontrol. V roce 2020 to sice bylo o něco méně, konkrétně 67 %, ale stále to vypovídalo o rozsáhlé korupci. A jak to bylo loni? Neohlášené inspekce během roku 2021 odhalily, že 35 % stanic se dopustilo závažných porušení předpisů. Šlo například o záměrné manipulace s výsledky dílčích výsledků nebo celkového hodnocení kontrolovaného vozidla. Nejvíce odhalených podvodů na straně techniků bylo zjištěno při kontrole brzd a osvětlení. Bez zjištění závažných porušení bylo 41 ze 63 kontrolovaných STK. Inspektoři odhalili problémy i při předem ohlášených kontrolách přístrojů a zařízení STK. Nedostatky však ve stanovené lhůtě dokázaly odstranit.

V roce 2021 proběhly předem neohlášené inspekce celkem na 63 stanicích technické kontroly, což bylo o tři více než v roce 2020. To je téměř třetina všech STK na Slovensku. S využitím zaznamenaných údajů z měření a videozáznamů se pod lupu Testeku dostalo 352 techniků, což je opět asi třetina takových zaměstnanců. Manipulace se dopustilo 55 z nich, tedy 16 %. Zbývajících 297 bylo „čistých“. „Zabýváme se především těmi nejzávažnějšími porušeními, která mají přímý vliv na bezpečnost. Řadíme mezi ně například záměrné manipulace s výsledkem měření brzd nebo ignorování zjevných chyb na osvětlení,“ přibližuje Jaroslav Olexa, vedoucí oddělení odborného dozoru společnosti Testek.

Technický stav STK je nevyhovující
Většina zjištěných porušení předpisů (61 %) se týkala záměrné manipulace, nesprávného postupu nebo nesprávného vyhodnocení měření účinku provozní brzdy. Dalších 19 % odhalených porušení souviselo s osvětlením vozidla a 14 % s účinkem parkovací brzdy. Zbytek tvořily chyby při kontrole ostatních částí vozidla, respektive jiná porušení předpisů. Míra korupčního řízení se však v posledních třech letech zlepšuje. Právě díky systematickému dozoru. „Od začátku činnosti registrujeme stále méně techniků STK porušujících předpisy, stejně ubývá i provozovatelů STK, kteří porušování předpisů tolerují. Většina z nich si uvědomuje, že tím také nesou zodpovědnost za výkon,“ konstatuje Jaroslav Olexa z Testeku.

Kromě neohlášených inspekcí provedl Testek loni i ohlášené kontroly, které musí ze zákona absolvovat každá STK jednou za dva roky. Ty se zaměřují zejména na technické vybavení a administrativu STK. Je-li zjištěno nesplnění předepsaných podmínek, STK je povinna jej ve stanovené lhůtě odstranit (do 60 dnů), přestože přerušit činnost nemusí. V roce 2021 bylo provedeno celkem 92 takových kontrol a jen ve čtyřech STK, tedy ve 4 % případů (!), bylo vše v pořádku. „Bohužel nevyhovující stav STK nadále přetrvává. Provozní stav technologického vybavení STK a příslušné certifikáty k těmto zařízením jsou stále opomíjeny,“ říká Tomáš Mäsiar, vedoucí oddělení ověřování společnosti Testek. Týká se to kontrolních zařízení, ale také záznamových kamer.

pr článek

Další články autora